Vyhledat

SK: Výnimka pre nákladiaky na najbližšie dva májové sviatky a dve nedele

Správa od Polície SR:


V súvislosti s koronavírusom a s cieľom zníženia koncentrácie vodičov nákladných motorových vozidiel na odpočívadlách, resp. odstavných plochách a zabezpečenia plynulého tranzitu cez územie Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru povoľuje všeobecnú výnimku z § 39 ods. 1 zákona o cestnej premávke v dňoch 1. mája 2020, 3. mája 2020, 8. mája 2020 a 10. mája 2020.