Vyhledat

Sledování vozidel na základě „GPS“ za pomocí inteligentního tachografu přináší nemalé úspory firmám

Přelomovou technologií na trhu, byla náhrada možnost sledování vozidel za pomocí zařízení internetového připojení tzv „IoT“. V zásadě je „IoT“považován za síť  integrovaných senzorů s komunikačními schopnostmi, které umožňují dálkové monitorování prostřednictvím struktury podobné internetu.  V současnosti dostupnou nabídkou na trhu, nabízejí v „GPS“ sledování firmy širokou škálu aplikací a výhod pro dopravce. Použití GPS sledování může být velkou pomocí v různých situacích, protože jejich funkce satelitního sledování polohy může pomoci najít osoby, které potřebují ochranu, nebo pomoc při dohledání krádeže vozidla a nalezení řidiče v nouzi. V podnikatelském prostředí je správa vozového parku jednou z aplikací, která nabízí okamžité výhody a rychlou návratnost investic do používání sledovacích zařízení, která je využívaná jako základní výbavou všech dopravců. Pomocí GPS trackeru určeného pro monitorování vozového parku lze nakonfigurovat několik typů již základních výstrah:


  1. rychlosti (zjistit, kdy vozidlo překročí přednastavenou rychlost)

  2. sabotáži (k detekci neoprávněného přístupu a použití vozidlo)

  3. geofencing (bude oznámena, když se vozidlo nachází mimo povolený obvod)


V podobě inteligentních tachografů, které od poloviny června 2019 a podle Nařízení 165/2014 jsou firemní flotily povinny instalovat inteligentní tachograf do nově registrovaných vozidel, který GPS sledování plně podporuje. 

Je to příležitost nainstalovat také GPS tracker a sbírat údaje o poloze vozidla a zjistit aktuální polohu vozidla - v reálném čase. Takto je možné získat podrobné zprávy o době jízdy a době odpočinku řidiče po celé délce trasy a to nepřetržitě. Trasy vozidel může řídit nejen dispečer, ale může také pomoci řidiči optimalizovat jeho jízdní chování. Kromě toho může být cennou pomocí při zefektivnění tras v navigování trasy dopředu, což vede k ekologické metodě jízdy a k výraznému snížení emisí CO2. Použití technologie sledování GPS tedy přináší manažerům vozového parku mnoho výhod: 


  1. přesnější vyúčtování nákladů trasy

  2. nižší náklady na palivo a údržbu

  3. použití vozidel (například detekce soukromého použití)


Logistika a doprava jsou bezpochyby jedním z oborů, které mohou mít okamžitý užitek z používání internetu ve spojitosti s digitalizací. Díky takové technologické kombinaci mají společnosti možnost efektivně organizovat a spravovat své flotily již bez dalších investic.