Vyhledat

Slovensko dalo zelenú autoškolám

Praktická a prezenčná výuka v autoškolách môže od piatku pokračovať v okresoch, ktoré nie sú v najhoršom stupni ohrozenia koronavírusom. Andrej Doležal - minister dopravy a výstavby SR vydal usmernenie pre autoškoly, za akých podmienok môže prebiehať praktická výučba vodičských kurzov podľa tzv. Covid automatu.


  • Praktická výuka môže prebiehať vo všetkých stupňoch Covid automatu, okrem najhoršieho - čierneho. Napríklad pri III. stupni varovania (tmavočervený okres) môžu byť v aute inštruktor a študent, iba ak majú obaja platný negatívny PCR alebo antigénový test nie starší ako 7 dní a po každom študentovi musí byť vozidlo vydezinfikované.

  • Zároveň platí, že ak účastník vodičského kurzu nestihne zložiť skúšky v zákonnej lehote 12 mesiacov od prihlásenia sa do vodičského kurzu pre opatrenia proti šíreniu koronavírusu, jeho kurz sa predĺži o dobu, ktorá uplynie od začiatku platnosti obmedzujúcich opatrení až po ich ukončenie.

  • Okrem Covid automatu pre autoškoly platia pravidlá aj pre ďalšie kurzy - inštruktorov autoškôl, základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov (KKV), skúšky na získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, vodiča profesionála KKV(OS) a školenia a skúšky vodičov a bezpečnostných poradcov (ADR).

  • Celé znenie usmernenia nájdete tu https://www.mindop.sk/.../statny.../upozornenia-covid-19