top of page
Vyhledat

Slovensko dočasně omezuje platnost N561

Národný inšpektorát práce na základe poverenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 09. 11. 2020 týmto v súlade s článkom 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006 udeľuje dočasnú výnimku z uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006 pre vodičov zapojených do prepravy tovaru v Slovenskej republike, a to od 11. novembra 2020 00.00 hod. do 10. decembra 2020 24.00 hod. v nasledujúcom rozsahu:

  1. maximálny denný čas jazdy sa zvyšuje z 9 hodín na 11 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006),

  2. maximálny týždenný čas jazdy sa zvyšuje z 56 hodín na 60 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006,

  3. celkový súhrnný čas jazdy počas dvoch po sebe idúcich týždňov sa zvyšuje z 90 hodín na 96 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 561/2006),

  4. vodič má neprerušovanú prestávku trvajúcu najmenej štyridsaťpäť minút, ak nezačína čerpať dobu odpočinku, po piatich a pol hodinách jazdy (výnimka z uplatňovania článku 7 nariadenia (ES) č. 561/2006),

  5. minimálny denný odpočinok sa znižuje z 11 na 9 hodín (výnimka z uplatňovania článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006).

Zdroj: Národný inšpektorát práce SK


Víc k N561 naleznete na www.d365.cz/N561120 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Ve slovenském týdeníku Trend vyšel zajímavý rozhovor o problémech v nákladní dopravě. Část z něj je zaměřena na problematiku nedostatku řidičů kamionů. Upozorňujete i na problémy s nedostatkem řidičů

Od 1.1.2023 dojde na Rakouských dálnicích ke zvýšení mýta. Mýtné (v EUR) v Rakousku pro vozidla nad 3,5 t od 1.1.2023 Pohon E/H2 platí pro elektrické nebo vodíkové kamiony Noční tarif platí mezi 22:00

bottom of page