Vyhledat

Spolkový úřad pro přepravu zboží (BAG) varuje a opět provádí kontroly. Doplatili na to zatím Poláci.

Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) opět provedl kontroly na dálnicích a silnicích I. třídy. Výsledky kontrol nejsou uspokojivé, 21 kamionů z 51 při inspekcích přepravy dřeva kolem saského města Torgau nemělo patřičné povolení. Porušení pravidel kabotáže bylo zjištěno v jedenácti případech. Až na jednu výjimku kamionu se na na nepovolené kabotáži podíleli jen polské kamiony.

Přepravci dřeva překročili začátkem minulého týdne hranice z Polska do Německa prázdní a poté převezli kulatinové dřevo z Harzových hor do dřevařské továrny v Torgau. Bez řádných povolení i vyrovnané mzdy tak způsobili vyšší zaměření na kontroly kamionů mimo jiné i kabotáží, a to na vícero místech po Německu.

Kontroloři BAG společně s inspekcí policie v Lipsku kontrolovali a vybírali řidiče mezinárodní kamionové dopravy od 1.7. do 3.7. Současně vybrali na kaucích částku ve výši přibližně 15500 EUR.

Co je velmi vystihující ze záznamů kontrolorů, že z 51 kontrolovaných vozidel bylo jedenáct z Německa a 32 z Polska. Němcům a polským kamionům bylo zakázáno pokračovat v jízdě, dokud nedojde buď k organizovanému přeložení nákladu na kamiony s platným povolením k provádění kabotáže, nebo zaplacení velmi vysoké kauce. BAG má v úmyslu zahrnout výsledky kampaně do svého dalšího plánování s cílem podniknout ještě cílenější kroky proti porušování.48 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol