Vyhledat

Stávka ve Španělsku odvolána! Kromě jiného bude Ministerstvo bojovat proti nákladce ze strany řidičů

Přepravci silniční nákladní dopravy ve Španělsku stáhli stávku , kterou naplánovali na příští pondělí a úterý 28. a 29. července poté, co dosáhli dohody s ministerstvem dopravy. 


Toto bylo odsouhlaseno odborem pro obchod se zbožím Národního výboru pro silniční dopravu (CNTC) poté, co se rozhodlo přijmout závazky, které podle jejich ujištění získalo ministerstvo vedené José Luis Ábalosem ohledně „základních“ opatření pro přežití společností v dopravě. Podle dopravců jim ministerstvo za účelem zlepšení likvidity společností v tomto odvětví vyplatí celkem 200 milionů EUR.

Rovněž bude udržovat podporu na autoškoly profesionálních řidičů a v případě ztrát zaměstnání řidičem. V tomto případě bude navrhnut plán na podporu udržitelnosti silniční nákladní dopravy na příští tři roky. Stejně tak dopravce i řidiče ministerstvo ujistilo, že bez souhlasu sektoru neschválí případné změny výběru mýtného na dálnicích, ani nezmění nařízení o hmotnostech a rozměrech nákladních vozidel, jak původně zvažovali prosadit.

Kromě toho ministerstvo dopravy zajišťuje, aby byl upraven sankční režim pro správní řízení v případě opožděných plateb v dopravě státu a aby bojoval proti prodloužení lhůt pro úhradu faktur dopravců. V rámci tohoto režimu budou sankcionovány pouze platby, které trvají déle než šedesát dní, což je opatření, které bude také slučitelné s nárokem na úrok z prodlení.

Ministerstvo se rovněž zavazuje řešit další z hlavních požadavků dopravců a to případy, kdy se musí řidič starat o nakládku a vykládku nákladních vozidel. Je to pro řidiče „přežitek“, který byl prohlouben v době krize z roku 2009 a není potřebné, aby řidiči, kteří jezdí převážně vnitrostátní přepravu denně přetahovali i 100 palet ručně.


V důsledku závazků a požadavků, které předložili dopravci na schůzi konané ve Výboru pro národní dopravu, se ministerstvo domnívá, že je potřeba dopravce skutečně podpořit a zajistit jim spolupráci s řidiči, aby nevznikala další nezaměstnanost.15 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol