Vyhledat

Stravné "diety" při jízdě do zahraničí

V prvním dílu stravného "diety" píšeme o dietách v tuzemsku.


Základní body pro vznik nároku na diety v zahraničí:

  • Co se týká Zákoníku práce, dle §170 jeho znění, přísluší zaměstnanci v zahraničí v rámci pracovní cesty stravné, a to v cizí měně.

  • Zahraniční stravné přísluší za kalendářní den, pokud trvá pobyt v dané zemi déle než 18 hodin.

  • Trvá-li doba trávená v zahraničí mezi 12ti až 18ti hodinami, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného.

  • Ve výši jedné třetiny této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 12 hodin.

  • Pokud v jednom kalendářním dni absolvuje zaměstnanec vícekrát za den po 1 hodině vícekrát nebo déle než 5 hodin, v tomto případě se dané hodiny sčítají a zaměstnanci vznikne nárok na stravné podle § 163 zákoníku práce.

  • Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje.


Bylo li však zaměstnanci během cesty v zahraničí poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci stravné "diety", ve výši základní sazby, která je snížená v níže uvedených procentech:

  • 70% zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,

  • 35% zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,

  • 25% zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.

Jaká je tedy výše jednotlivých diet na území daných států: Vyhláška č. 310/2019 ze dne 19.11.2019 stanovuje základní sazby zahraničních "diet", stravného pro rok 2020: Pro zjednodušení jsme vybrali nejčastější státy - viz přiložený obrázek