Vyhledat

Svátek v 5 spolkových zemích Německa, výjimka ze zákazu jízdy kamionů pro jízdy do Berlína

Den reformace 2020 je regionálním svátkem ve vybraných státech v Německu, konkrétně ve spolkových zemích

  • Brandenburg

  • Meklenbursko-Přední Pomořansko

  • Sasko

  • Sasko-Anhaltsko

  • Durýnsko

dne 31. října, proto se nesmí jezdit kamiony po komunikacích.

Na koho se vztahuje zákaz řízení nákladních vozidel?

  • Nákladní automobily nad 7,5 tuny a také každý nákladní automobil s přívěsem

  • Automobily (typu Sprinter), jejichž interiér je určen pro přepravu zboží (např. trvalou demontáží laviček nebo montáží polic), lze klasifikovat jako nákladní automobil z hlediska dopravního práva i přes původní registraci automobilu. Proto se na řidiče vztahuje zákaz řízení nákladního vozidla s přívěsem a bez přívěsu

Výjimky

  • Pro kombinovanou dopravu železnice + silnice a l