top of page
Vyhledat

Svátek v 5 spolkových zemích Německa, výjimka ze zákazu jízdy kamionů pro jízdy do Berlína

Den reformace 2020 je regionálním svátkem ve vybraných státech v Německu, konkrétně ve spolkových zemích

  • Brandenburg

  • Meklenbursko-Přední Pomořansko

  • Sasko

  • Sasko-Anhaltsko

  • Durýnsko

dne 31. října, proto se nesmí jezdit kamiony po komunikacích.

Na koho se vztahuje zákaz řízení nákladních vozidel?

  • Nákladní automobily nad 7,5 tuny a také každý nákladní automobil s přívěsem

  • Automobily (typu Sprinter), jejichž interiér je určen pro přepravu zboží (např. trvalou demontáží laviček nebo montáží polic), lze klasifikovat jako nákladní automobil z hlediska dopravního práva i přes původní registraci automobilu. Proto se na řidiče vztahuje zákaz řízení nákladního vozidla s přívěsem a bez přívěsu

Výjimky

  • Pro kombinovanou dopravu železnice + silnice a loď + silnice i pro zboží podléhající rychlé zkáze

  • Podle přijaté výjimky Správou Berlína, se spolkovými zeměmi Brandenburg, Mecklenburg‑Vorpommern, Sachsen, Sachsen‑Anhalt a Thüringen, smějí použít pro jízdu vozidel nad 7,5 tun v Německu na komunikacích v důsledku nakládky nebo vykládku v Berlíně. Týká se to komunikací: A2, A20, A24, A4, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A17, A19, A38, A71, A72, A73, A111, A113, A114, A115, A117, A143 v době státního svátku dne 31. října v roce 2020 od 0:00 ‑ 22:00 h.

Podívejte se na všechny zákazy na www.d365.cz/zakazy-jizdy

Co je nového v N561? www.d365.cz/N561418 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Od 1.1.2023 dojde na Rakouských dálnicích ke zvýšení mýta. Mýtné (v EUR) v Rakousku pro vozidla nad 3,5 t od 1.1.2023 Pohon E/H2 platí pro elektrické nebo vodíkové kamiony Noční tarif platí mezi 22:00

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na leden 2023. Upozornění: tyto zákazy jsou uvedeny na základě přehledů z roku 2022, je proto možné, že některé státy vyhlásí další zákazy pro leden 2023, které sem ná

bottom of page