Vyhledat

Svaz průmyslu a dopravy požaduje od vlády vylepšení opatření na podporu ekonomiky

Svaz průmyslu a dopravy ČR předložil vládě a jednotlivým ministerstvům souhrn dalších opatření na podporu firem během nynějšího nouzového stavu. Cílem Svazu je minimalizovat dopady nynější situace na podniky a jejich zaměstnance a zajistit, aby po skončení opatření proti šíření koronaviru, mohli podnikatelé a firmy co nejrychleji obnovit svou činnost.


Požadavky v oblasti zaměstnávání a zaměstnanosti

  1. Úhrada části mzdových nákladů - funkční „kurzarbeit“ - ČÁSTEČNĚ SCHVÁLENO Kompenzace části nákladů za zaměstnance uzavřených provozoven, nebo firmám, kterým kvůli epidemii klesl odbyt. Vláda v pondělí 23. 3. 2020 schválila program kurzarbeitu na březen. Například při omezování výroby kvůli nedostatku vstupů či propadu tržeb o více než 30 procent by měl zaměstnavatel hradit 60 - 80 % (dle kolektivní smlouvy/vnitřního předpisu) mzdy zaměstnancům, stát hradí 50 % mzdy vyplacené zaměstnavatelem zaměstnanci, maximálně však 50 % mediánu mzdy na každého zaměstnance. Při částečném omezení provozu kvůli tomu, že má firma více než 30 % zaměstnanců v karanténě, by firma hradila 100 % mzdy, stát uhradí 80 % vyplacené mzdy až do výše 80 % mediánu mzdy za každého zaměstnance. Budeme ale prosazovat, aby program platil 6 měsíců, strop pro výpočet státního příspěvku činil alespoň 1,5násobek průměrné mzdy (nyní je schválený medián), z podpory nesmí být vyloučeny uzavřené provozy a odpuštění odvodů sociálního pojištění by mělo být možné na straně zaměstnavatele i zaměstnance.


Schváleno

Prodloužit pobírání ošetřovného pro rodiče školáků do 10 let V tomto týdnu uplyne podpůrčí doba zaměstnancům, kteří čerpali ošetřovné z důvodu zavřených škol. Na firmy se tím vytváří další tlak, aby zaměstnancům zabezpečily nějaký příjem.  Usnadnit spolupráci firem při zajišťování pracovníků Firmy hledají cesty, jak operativně zajistit práci pro své zaměstnance. Firmy proto řeší, jak zaměstnance z utlumených provozů a činností v rámci kooperace přesunout k jiným zaměstnavatelům, kterým naopak pracovníci chybí. Využít mohou institutu dočasného přidělení podle §43a zákoníku práce.  Jasně vymezit možnosti ubytování a cestování zaměstnanců V souvislosti se zákazem provozu ubytovacích zařízení vyjasnit podmínky pro ubytování zaměstnanců v místech provádění práce, např. u staveb kritické infrastruktury pracovníci nebyli vždy pouze na ubytovnách.  Jasně vymezit pravidla pro příjezd zahraničních pracovníků (pendlerů) V souvislosti s omezením pohybu přes hranice jasně vymezit, za jakých podmínek se mohou zahraniční pracovníci zaměstnaní v ČR dopravovat do zaměstnání, včetně využívání hromadné přepravy, koordinovat tyto podmínky s pravidly příslušných sousedních států.


Požadavky v oblasti daní a financí

  1. Odklad plateb na sociální zabezpečení o 6 až 9 měsíců a odpuštění plateb odvodů pro poškozené firmy Žádáme plošné posunutí termínu odvodu těchto plateb. Tato opatření (posunutí i odpuštění) musí být co nejvíce automatická, bez nutnosti podávání individuálních žádostí a individuálního posuzování jednotlivých případů.

  2. Plošné prominutí zálohy na daň z příjmu za I. a II. čtvrtletí roku 2020 Žádáme plošné prominutí záloh na daň z příjmu alespoň za první polovinu roku. Zálohy vycházejí z minulého, ještě ziskového, roku. Nelze očekávat, že firmy budou v zisku i nyní, proto zálohy v této situaci ztrácejí smysl.

  3. Možnost uplatnit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně například z loňského zisku Podporujeme návrh ministerstva financí, opatření pomůže firmám v řízení cash flow.

  4. Odklad plateb daně z přidané hodnoty o 6 až 9 měsíců Požadujeme, aby opatření bylo automatické bez nutnosti žádat o výjimky.

  5. Plošné zkrácení lhůt pro vracení nadměrných odpočtů DPH

  6. Daňové výjimky pro výrobce potřebných zdravotnických a hygienických prostředků a materiálu na jejich výrobu Žádáme, aby Vláda ČR formou nařízení umožnila plátcům poskytovat svá plnění (např. dodávky roušek, dezinfekčních prostředků, materiálu na jejich výrobu) bez DPH při zachování nároku na odpočet DPH v plné výši.

  7. Možnosti rychlé provozní dotace pro firmy s výrazným propadem produkce a zakázek Firmy potřebují v případě výpadku příjmů provozní dotace a úvěry, aby byly schopny přežít. Jednáme s MPO o možnostech dotačních programů, budou třeba i mimořádné programy ze státního rozpočtu.

  8. Rozšíření bezúročných úvěrů a záruk i pro větší firmy I velké firmy mají nyní velké problémy, nejen MSP. Pokud nebude možné rozšířit na všechny firmy, je nutné alespoň vytvořit midcap kategorii (např. do 1 000 zaměstnanců). Pokud by problémy větších firem nebyly řešeny, dopady na ekonomiku by byly zásadní.


SCHVÁLENO Prodloužení lhůt pro podání daňového přiznání a platbu daně Svaz průmyslu podpořil daňový balíček ministerstva financí, který umožňuje za určitých okolností posečkat s platbami daní a promíjí sankce za opožděné podání daňového přiznání či kontrolního hlášení a prodlužuje lhůtu pro podání daňového přiznání do 1. července 2020. Změna role finanční správy – místo kontrol poradenství Po dobu nouzového stavu by finanční správa měl při kontrole a správě daňových povinností měla plnit především poradní roli, aby pomohla firmám složitou situaci vyřešit.