Vyhledat

Aktuální přehled výjimek z Nařízení (ES) 561/2006

Belgie

 • výjimka platná do 31/05/2020

 • platnost pro přepravy: řidiči zapojení pro zásobování základním zbožím - potraviny, léky, lékařské vybavení, pohonné hmoty

 • týdenní doba řízení nesmí přesáhnout 59 h

 • celková doba řízení během následujících dvou týdnů nesmí přesáhnout 96 h

 • týdenní doba odpočinku 24 h až po 7 h celcích

 • řidič smí ve vozidle čerpat týdenní odpočinek za předpokladu, že má k dispozici lůžko a s vozidlem se nebude pohybovat


Česká Republika

 • výjimka platná do 31/05/2020.

 • platnost pro přepravy: všechny vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží

 • denní doba řízení nesmí přesáhnout 11 h

 • týdenní doba řízení nesmí přesáhnout 60 h

 • celková doba řízení během následujících dvou týdnů nesmí přesáhnout 100 h

 • denní odpočinek povolen 9 h namísto 11 h

 • týdenní doba odpočinku 24 h až po 7 h celcích

 • řidič smí ve vozidle čerpat týdenní odpočinek za předpokladu, že má k dispozici lůžko a s vozidlem se nebude pohybovat


Francie

 • výjimka nebyla prodloužena


Německo