Vyhledat

Výjimky ze zákazu jízdy v Německu na přelomu října a listopadu

Na přelomu října a listopadu bude v některých spolkových zemích státní svátek. Jedná se o tyto spolkové země:

  • 31.10. Den reformace: Braniborsko, Mecklenbursko‑Přední Pomořansko, Sasko, Dolní Sasko, Sasko‑Anhaltsko a Durynsko

  • 1.11. Všech svatých: Bádensko‑Württembersko, Bavorsko, Severní Porýní‑Vestfálsko, Porýní‑Falcko a Sársko


Státy Německa Severní Porýní-Vestfálsko a Dolní Sasko se dohodly, že v těchto dnech uvolní zákaz řízení nákladních vozidel na vybraných tranzitních úsecích (viz níže). Tímto opatřením chtějí obě spolkové země zlepšit přeshraniční mobilitu.


Státy se dohodly na prohloubení úzké spolupráce dopravních řízení nákladní dopravy a za tímto účelem podepsaly obě země v rámci „Osnabrückské deklarace“ z listopadu 2019 tranzitní dohodu, která se nyní provádí úpravou zákazů jízdy stejně, jako v předešlé době letních prázdnin.


Spolupráce mezi oběma zeměmi ulehčí napjatou situaci v dopravě, která vzniká díky tlaku na obyvatele v důsledku zvýšeného výskytu nakažených. Důležitá tranzitní spojení pak pro mnoho řidičů budou ušetřena od dlouhých čekacích dob na odpočívadlech, uvedl ministr dopravy Severní Porýní-Vestfálsko Hendrik Wüst.

Nákladní vozidla smí jet v rámci uvolnění od zákazu jízd v níže uvedených tranzitních spojení v době zákazu jízd pro dané státy v době od 6:00 do 22:00 hod:

  • A1 Od dálniční křižovatky Lotte / Osnabrück k hranici Severní Porýní-Vestfálsko / Dolní Sasko v oblasti křižovatky Osnabrück-Nord a opačným směrem

  • A2 Od dálniční křižovatky Bad Oeynhausen ke státní hranici Dolní Sasko / Sasko-Anhaltsko a v opačném směru

  • A30 Od hraničního přechodu Bad Bentheim k dálniční křižovatce Bad Oeynhausen (dálnice A2) a v opačném směru

  • A31 Od dálniční křižovatky Schüttorf k hranici Dolního Saska / Severního Porýní-Vestfálska a v opačném směru

  • A33 Z dálniční křižovatky Osnabrück-Süd do křižovatky Dissen-Süd a v opačném směru658 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol