top of page
Vyhledat

Výklad novelizace N561: Zkrácení dvou týdenních dob odpočinků po sobě

Důležitou změnou, kterou přinesla novelizace Nařízení (EU) 561/2006 (nyní nově pod označením Nařízení (EU) 2020/1054), je zkrácení dvou týdenních odpočinků.


Co tedy tato změna přináší pro Článek 8, odstavec 6  - Nařízení 2020/1054? Původního znění se nahrazuje tímto


Ve kterýchkoli dvou po sobě následujících týdnech musí mít řidič nejméně

  • dvě běžné týdenní doby odpočinku; nebo

  • jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou týdenní dobu odpočinku v délce nejméně 24 hodin.

Týdenní doba odpočinku musí začít nejpozději po uplynutí šesti 24 hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku.


Odchylně od výše uvedeného odstavce, řidič vykonávající mezinárodní přepravu zboží mimo členský stát může

  • mít dvě po sobě jdoucí zkrácené týdenní doby odpočinku za předpokladu, že řidič ve všech čtyřech po sobě následujících týdnech čerpá nejméně čtyři týdenní doby odpočinku, z nichž alespoň dvě jsou běžné týdenní doby odpočinku.

Pro účely tohoto nařízení se má za to, že

  • řidič vykonává mezinárodní přepravu, pokud zahájí dvě po sobě jdoucí zkrácené týdenní doby odpočinku mimo členský stát, v němž má zaměstnavatel sídlo a mimo zemi svého bydliště.


Jakékoli zkrácení týdenní doby odpočinku musí být nahrazeno odpovídající dobou odpočinku čerpanou vcelku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu.


Pokud byly čerpány dvě po sobě následující zkrácené týdenní doby odpočinku, musí být nejdříve nahrazeny (čerpány) náhrady za zkrácené doby v předešlých týdenních dobách odpočinku a až posléze následuje týdenní doba odpočinku.


Běžné týdenní doby odpočinku a jakoukoli týdenní dobu odpočinku delší než 45 hodin čerpané náhradou za předchozí zkrácené týdenní doby odpočinku

  • nelze čerpat ve vozidle

  • čerpají se ve vhodném vstřícném ubytování s náležitým vybavením pro spaní a hygienu.

  • veškeré náklady na ubytování mimo vozidlo hradí zaměstnavatel.

Chcete mít i v budoucnu přístup k informacem o regulacích v kvalitě, jakou jinde nenajdete? Staňte se našimi členy ještě dnes na www.d365.cz/clenstvi a podpoříte nás i ochráníte svoji peněženku před pokutami.


581 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Ve slovenském týdeníku Trend vyšel zajímavý rozhovor o problémech v nákladní dopravě. Část z něj je zaměřena na problematiku nedostatku řidičů kamionů. Upozorňujete i na problémy s nedostatkem řidičů

Od 1.1.2023 dojde na Rakouských dálnicích ke zvýšení mýta. Mýtné (v EUR) v Rakousku pro vozidla nad 3,5 t od 1.1.2023 Pohon E/H2 platí pro elektrické nebo vodíkové kamiony Noční tarif platí mezi 22:00

bottom of page