Vyhledat

Většina spolkových zemí Německa prodlužuje výjimku ze zákazu jízdy kamionů, někde ale skončila

Po Velikonocích skončila výjimka ze zákazu jízdy kamionů v těchto spolkových zemích:

  • Bavorsko

  • Hamburk

  • Meklenbursko - Přední Pomořansko

  • Severní Porýní - Vestfálsko

Ostatní spolkové země výjimku již prodloužily do 30.6.


www.d365.cz/zakazy-jizdy