Vyhledat

V Německu vstoupila do platnosti povinnost covid testu při příjezdu z rizikových zemí

Včera, 14.1.2021, vstoupilo v Německu do platnosti nové nařízení pro hlášení a testování na koronavirus pro osoby, které vstoupí do Německa. Tohle nařízení poprvé neurčují jednotlivé spolkové země, ale platí celostátně.


Nově vzniklo i rozdělení na 3 kategorie:

  • Rizikové oblasti

  • Oblast s vysokým výskytem

  • Oblast s různými varianty viru

Nevíme zatím, jestli tam budou nějaké výjimky pro řidiče kamionu. Nicméně protože BGL (německé sdružení pro přepravu zboží) toto nařízení hojně kritizuje, předpokládáme, že se týká i řidičů a to i německých. BGL kritizuje zejména povinnost testů již před příjezdem z oblasti s různými varianty viru a taktéž při pobytech nad 72 hodin v oblastech s vysokým výskytem.
2 051 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol