Vyhledat

Velká Británie na rok pozastaví dálniční poplatky pro nákladní vozidla

Vláda Velké Británie oznámila, že poplatky za užívání silnic HGV, které se vztahují na těžká nákladní vozidla s hmotností nad 12 tun, budou na rok pozastaveny.

Pozastavení trvá od 1. srpna 2020 do 31. července 2021.


Nulová sazba poplatku se automaticky použije při obnově v následujícím období od srpna a dále. Pozastavení se vztahuje na těžká nákladní vozidla registrovaná jak ve Velké Británii, tak na kontinentu. Zahraniční provozovatelé, kteří již zaplatili poplatek jako roční platbu, si budou moci prostřednictvím svého uživatelského účtu vyžádat vrácení peněz za období od 1. srpna 2020 do 31. července 2021. Zahraniční přepravci, kteří by za běžných okolností „platili průběžně“, nebudou od 1. srpna 2020 do 31. července 2021 platit poplatky za používání britské sítě.
23 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol