Vyhledat

OPRAVA FR - Velký přehled: aktuální výjimky ze zákazů jízdy o víkendu a ve svátcích

Co 1.5.2020?

  • U zemí v tomto přehledu platí, že 1.5.2020 se většinou smí jezdit kamionem.

  • Většina zemí neuvádí výslovně výjimku pro 1.5.2020, proto vycházíme z toho, že když je dočasně zrušen zákaz jízdy ve svátek, tak to platí i pro 1.5.2020

  • Výjimkou je Slovensko, kde tu informaci zatím prověřujeme


Česká republika

  • Ministerstvo dopravy povoluje plošnou výjimku ze zákazu jízdy na dálnicích a na silnicích I. třídy na území České republiky pro vozidla vymezená v § 43 odst. 1 zákona o silničním provozu.

  • Platnost výjimky je od 13. března 2020 od 15:00 h po dobu trvání nouzového stavu, nejdéle však po dobu jednoho roku. 


Francie

  • Francie dosud nevydala prodloužení zrušení zákazu jízdy o víkendu a ve svátek, což znamená, že aktuálně platí zákaz

  • Nasvědčují tomu i informace z dopravních cedulí ve Francii nebo na jejich hranicích, které ukazují zákaz

  • Kdyby se něco změnilo, budeme informovat, zatím ale výjezd na 1.5. do Francie jen na vlastní riziko