Vyhledat

OPRAVA FR - Velký přehled: aktuální výjimky ze zákazů jízdy o víkendu a ve svátcích

Co 1.5.2020?

 • U zemí v tomto přehledu platí, že 1.5.2020 se většinou smí jezdit kamionem.

 • Většina zemí neuvádí výslovně výjimku pro 1.5.2020, proto vycházíme z toho, že když je dočasně zrušen zákaz jízdy ve svátek, tak to platí i pro 1.5.2020

 • Výjimkou je Slovensko, kde tu informaci zatím prověřujeme


Česká republika

 • Ministerstvo dopravy povoluje plošnou výjimku ze zákazu jízdy na dálnicích a na silnicích I. třídy na území České republiky pro vozidla vymezená v § 43 odst. 1 zákona o silničním provozu.

 • Platnost výjimky je od 13. března 2020 od 15:00 h po dobu trvání nouzového stavu, nejdéle však po dobu jednoho roku. 


Francie

 • Francie dosud nevydala prodloužení zrušení zákazu jízdy o víkendu a ve svátek, což znamená, že aktuálně platí zákaz

 • Nasvědčují tomu i informace z dopravních cedulí ve Francii nebo na jejich hranicích, které ukazují zákaz

 • Kdyby se něco změnilo, budeme informovat, zatím ale výjezd na 1.5. do Francie jen na vlastní riziko


Slovensko

 • Výjimka ze zákazu jízd nákladním vozidlům s hmotností nad 7,5 t není stanovena


Itálie

 • Výjimka platí do odvolání

 • Pro mezinárodní dopravu platí výjimka ze zákazu jízd o víkendech a dnech státních svátků nákladních vozidel s hmotností nad 7,5 t,  a to ve dnech 19. dubna, 25. dubna, 26. dubna, 1. května a 3. května.


Rakousko

 • Výjimka ze zákazu jízdy nákladních vozidel s hmotností nad 7,5 t o víkendech a dnech státních svátků, byla prodloužena pro celé území Rakouska do 17. května 2020.


Německo

 • Přehled výjimek vydaných jednotlivými federálními státy s obecnou vyhláškou podle § 30 odst. 3 a § 46 odst. 1 č. 7 StVO – výjimky ze zákazu jízd o víkendech a státních svátcích vozidel nad 7,5 t. je na přiloženém obrázku

0 zobrazení0 komentářů