top of page
Vyhledat

Velký přehled aktualit o zákazech jízdy a omezení doby jízdy

Rakousko

 • nahrazení maxima denního jízdního limitu z 9 na jednou 11 hodin (bez porušení denního odpočinku)

 • nahrazení maxima týdenní jízdního limitu z 56 hodin na 60 hodin

 • nahrazení maxima čtrnáctidenního jízdního limitu 90 hodin s jedním 100 hodin

 • nahrazení minima přestávky 45 minut po 5 a půl hodinách

 • snížení denního odpočinku požadavky od 11 do 9 hodin

 • odklad pravidelného týdenního odpočinku na období až 6 x 24 hodin

 • tyto změny zatím platí do 14.4.2020

 • Velikonoce - pro celé území platí výjimka ze zákazu jízd v sobotu, neděli a státem uznaní svátky, tudíž o Velikonocích platí pravidla jako ve všední dny


Belgie

 • dočasně povoluje možnost pro řidiče pravidelný týdenní odpočinek ve vozidle. Tato výjimka platí zatím do 25.4.2020

 • snížení pravidelné týdenní doby odpočinku od 45 hodin do 24 hodin bez jakékoli náhrady

 • nahrazení týdenní doby řízení z 56 hodin na 60 hodin

 • prodloužení čtrnáctidenního jízdního limitu z 90 hodin na  96 hodin

 • odklad týdenního odpočinku na období až 6 x 24 hodin

 • tyto změny platí zatím do 12.4.2020

 • Velikonoce - Belgie zatím nevydala jasné stanovisko


Česká Republika

 • řidičům nákladních vozidel se budou tolerovat odchylky od pravidel dob řízení a odpočinku, které budou způsobené nečekanými zdrženími zejména na hraničních přechodech - tato výjimka platí do 15.4.2020

 • zrušení nedělního zákazu pro nákladní dopravu - tato výjimka platí do 14.4.2020

 • Velikonoce - platí zrušení zákazu jízd pro nákladní vozidla ve státní svátky, tudíž o Velikonocích platí pravidla jako ve všední dny

Francie

 • prodloužení denní doby řízení jednou 10 nebo 11 hodin 2x týdně

 • nahrazení týdenní doby řízení z 56 hodin na 60 hodin

 • nahrazení maxima čtrnáctidenního jízdního limitu 90 hodin s jedním 102 hodin

 • tyto výjimky platí zatím do 19.4.2020

 • Velikonoce - Francie zatím nevydala jasné stanovisko


Německo

 • prodloužení denní doby řízení  10 hodin a to 5x týdně

 • dvakrát za sebou zkrácený týdenní odpočinek za podmínky čtyř po sobě jdoucích kalendářních týdenních odpočinků z nichž dva budou běžné

 • tyto výjimky zatím platí do 19.4.2020

 • Velikonoce Hamburg - prozatím neudělil výjimku

 • Velikonoce Bavorsko, Berlín, Durynsko, Sársko, Sasko, Sasko - Anthalsko = výjimka ano, ale týká se pouze nákladních přeprav přepravujících potraviny (chlazené i suché), hygienických potřeb a musí být uvedené zřetelně v dokladech (objednávky) řidiče místo nakládky i vykládky.

Holandsko

 • nahrazení maxima denního jízdního limitu z 9 hodin na jednou 11 hodin (bez porušení denního odpočinku)

 • nahrazení týdenní doby řízení z 56 hodin na 60 hodin

 • prodloužení čtrnáctidenního jízdního limitu z 90 hodin na  96 hodin

 • výjimka prodloužena zatím do 1.6.2020

 • Velikonoce - Holandsko zatím nevydalo jasné stanovisko


Polsko

 • nahrazení maxima denního jízdního limitu z 9 hodin na jednou 11 hodin (bez porušení denního odpočinku)

 • nahrazení týdenní doby řízení z 56 hodin na 60 hodin

 • prodloužení čtrnáctidenního jízdního limitu z 90 hodin na  96 hodin

 • nahrazení minima přestávky 45 minut po 5 a půl hodinách

 • tyto výjimky zatím platí do 16.4.2020

 • Velikonoce - Polsko zatím nevydalo jasné stanovisko

Španělsko

 • prodloužení denní doby řízení z 9 hodin na 10 hodin

 • dvakrát za sebou může být týdenní odpočinek v trvání 45 hodin následně 24 hodin smí být provedena bez náhrady

 • možnost pro řidiče pravidelný týdenní odpočinek ve vozidle.

 • tyto výjimky zatím platí do 12.4.2020

 • Velikonoce - Španělsko zatím nevydalo jasné stanovisko

Itálie 

 • výjimka ze zákazu jízd o víkendech a dnech státních svátků nákladních vozidel s hmotností nad 7,5 tuny - do odvolání

 • Velikonoce - Itálie zatím nevydala jasné stanovisko


66 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Ve slovenském týdeníku Trend vyšel zajímavý rozhovor o problémech v nákladní dopravě. Část z něj je zaměřena na problematiku nedostatku řidičů kamionů. Upozorňujete i na problémy s nedostatkem řidičů

Od 1.1.2023 dojde na Rakouských dálnicích ke zvýšení mýta. Mýtné (v EUR) v Rakousku pro vozidla nad 3,5 t od 1.1.2023 Pohon E/H2 platí pro elektrické nebo vodíkové kamiony Noční tarif platí mezi 22:00

bottom of page