Vyhledat

Víte jak funguje CNG v nákladních automobilech?

Vozidla na stlačený zemní plyn pro těžký provoz (CNG) fungují podobně jako vozidla na benzínový pohon se spalovacími motory.


U zážehového systému funguje motor stejným způsobem jako zážehový motor. Zemní plyn je uložen ve více palivových nádržích nebo válcích, obvykle za kabinou vozidla. Palivový systém CNG přenáší vysokotlaký zemní plyn z palivové nádrže do sacího potrubí motoru nebo do spalovací komory. Tlak se poté sníží na úroveň slučitelnou se systémem vstřikování paliva motoru a palivo se zavede do sacího potrubí nebo spalovací komory, kde je smícháno se vzduchem. Směs paliva a vzduchu je pak stlačena a zapálena zapalovací svíčkou.


Klíčové body výbavy soustavy CNG vozidla


  • Baterie: Baterie poskytuje elektřinu pro spuštění motoru a napájení elektroniky / příslušenství vozidla.

  • Elektronický řídicí modul (ECM): ECM řídí směs paliva, časování zapalování a emisní systém; monitoruje provoz vozidla; chrání motor před zneužitím; a detekuje a řeší problémy.

  • Výfukový systém: Výfukový systém odvádí výfukové plyny z motoru ven přes výfuk. Třícestný katalyzátor je navržen tak, aby snížil emise z motoru ve výfukovém systému.

  • Plnicí pal