Vyhledat

Vydaná opatření ke COVID-19 ČR

Výjimky z omezení pro dopravce – opatření platná od pondělí 16. března 2020 0:00


Zákaz vstupu na území České republiky uvedený v usnesení vlády České republiky č. 198 se nevztahuje na:

  • mezinárodní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek plavidel, posádky vozů správce komunikace; výjimka se vztahuje rovněž na pracovníky, kteří jsou zaměstnáni v mezinárodní dopravě v zahraničí – velmi doporučujeme nechat si zaměstnavatelem vyplnit tento formulář na stránkách MVCR

  • osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od hranice;

  • občany Německa, Rakouska, Polska a Slovenska pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice;