top of page
Vyhledat

Vydaná opatření ke COVID-19 SK

Autobusová doprava

V nadväznosti na rozhodnutie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 12. marca 2020 upozorňujeme všetkých dopravcov osobnej cestnej dopravy na zákaz prevádzkovania všetkých medzinárodných autobusových liniek a zákaz medzinárodnej autobusovej dopravy cez územie SR od 07.00 hod. dňa 13. marca 2020 do odvolania. Počas tohto obdobia nesmie byť prevádzkovaná žiadna medzinárodná autobusová doprava cez územie Slovenskej republiky.

Toto opatrenie týkajúce sa medzinárodnej autobusovej dopravy súvisiace s mimoriadnou situáciou bolo oznámené aj Európskej komisii ako uplatnenie článku 11 nariadenia (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006, ktorý poukazuje na riešenie prípadu vyššej moci.

O obmedzeniach vo vnútroštátnej autobusovej doprave rozhoduje príslušný vyšší územný celok a obec.

Cestná nákladná doprava

Prevádzka medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy nie je obmedzená, avšak dávame do pozornosti Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 9. marca 2020, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia v súvislosti so šírením COVID-19 a ktorá určuje opatrenia pre vodičov cestnej nákladnej dopravy.


https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/dolezite-oznamy/upozornenie-na-mimoriadnu-situaciu-covid-19-pre-medzinarodnu-cestnu-nakladnu-a-autobusovu-dopravu

8 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Všichni jste se pravděpodobně někdy setkali se situací, že zboží, jeho množství, váha, nebo stav uvedený na CMR neodpovídá skutečnosti. Co je v takové situaci potřeba dělat? V tomto článku najdete něk

bottom of page