Vyhledat

Vytvořili jsme facebookovou komunitu stránky Dispečink365

Vytvořili jsme facebookovou komunitu stránky Dispečink365 na adrese facebook.com/groups/d365.cz.Facebook v komunitních stránkách umožňuje více možností a funkcí pro lepší zobrazování příspěvků, čehož chceme využít.


Kromě toho máme zájem poskytovat komunitě řidičů a dispečerů v rámci ČR a SR opravdu hodnotné informace. Troufáme si věřit, že přinášíme informace, které nenajdou nikde jinde. Potřebujeme od nich zpětnou vazbu co jsou informace, které je zajímají. K tomu je facebooková komunita ideálním nástrojem.


Zveme všechny naše fanoušky stávající i ty nové, aby se přidali.

7 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol