Vyhledat

Vzniká bodový systém prohřešků dopravních společností

Pro odvětví nákladní dopravy na evropském kontinentu bude začátek nového roku 2021 znamenat důležitou změnu. Se sedmiletým zpožděním a po četných připomínkách Evropské komise zemím k urychlení přípravy národních elektronických registrů, „evropského registru silniční dopravy“, tzv.: ERRU (v překladu Evropský Registr Silniční Dopravy).

ERRU, bodový systém je založen na elektronických registrech různých zemí Evropské unie definovaných na základě registrací v Národním registru silničních dopravců a má za cíl posoudit spolehlivost společností zapojených v odvětví dopravy.

Tento systém bude rovněž vykonávat kontrolní funkce s ohledem na možná porušení předpisů nebo bude zaznamenávat porušení, kterých se každá společnost dopustí v celé EU. V praxi bude mít každá společnost na základě své velikosti a dalších průmyslových parametrů počáteční stav bodů, které můžou být v případě porušení odebírány. V případě, že bude skóre bodů vyčerpáno, společnost nebude moci vykonávat svoji činnost a na návrat k původnímu skóre bude muset počkat dva roky.

Trestné činy podle nařízení EU 2016/403, které způsobí snížení počtu bodů, byly klasifikovány podle tří úrovní závažnosti a týkají se zejména doby řízení a odpočinku řidičů, správy tachografu, respektování pracovní doby, hmotností a rozměrů vozidla, kontroly vozidel, omezovače rychlosti, platnost řidičských průkazů.

Skóre každé společnosti bude viditelné na webovém portálu určeném k odesílání a oznámení v případě, že společnost dosáhne odpočtu poloviny bodů a vybodování. Evidence bude ve dvouletých intervalech ze systému webu pravidelně vymazávána. Další nový podnět pro řidiče i dopravce k dodržování stanovených pravidel v nákladní dopravě.
1 978 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na prosinec 2022 Německo 25.12.2022 a 26.12.2022 od 00:00 do 22:00 1.1.2023 od 00:00 do 22:00 Francie od 24.12.2022 22:00 do 25.12.2022 22:00 od 25.12.2022 22:00 do 26