Vyhledat

Zájemci o zkušebnou verzi unikátní kalkulačky N561 se můžou registrovat

Již se to blíží - do konce roku chceme spustit testovací verzi unikátní kalkulačky N561!


Co bude umět?

  • do jednoduché tabulky si zapíšete počet hodin řízení, jiného výkonu a odpočinku

  • kalkulačka vám řekne, jestli jste správně odpočívali

  • pokud jste provedli zkrácenou dobu odpočinku (ať už denní, nebo týdenní), kalkulačka vám řekne do kdy musíte chybějící odpočinek nahradit

  • upozorní vás, pokud jste nedodrželi dobu řízení, výkonu nebo jste včas nenahradili dobu odpočinku

Jinými slovy bude za vás hlídat dodržování N561!


Zájemci o testování se můžou přihlásit na d365@d365.cz. Plánovaný termín spuštění testovací verze je přelom 2020 a 2021.


Těšíme se, že společně vytvoříme opět něco, co bude k užitku řidičům!


Další informace o N561 naleznete na www.d365.cz/N561

383 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol