Vyhledat

Odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců v Německu

Pokud jste spáchali přestupek, který byl shledán německým soudem, že se nechováte odpovědně v silničním provozu, nebo dokonce bylo vaše jednání nebezpečné, bude Vám uložen zákaz řízení a odebrán řidičský průkaz a to na dobu 6 měsíců.


Jaké tresty zahrnuje zákaz řízení po dobu 6 měsíců, kdy se musíte vzdát řidičského průkazu a lze zkrátit dobu odebrání?

  • Váš řidičský průkaz lze skutečně na tak dlouho odejmout - pak se však hovoří o odebrání řidičského průkazu

  • poté musíte požádat o řidičský průkaz, abyste mohli znovu řídit vozidlo

  • odnětí řidičského průkazu, které může mít za následek šestiměsíční zákaz, hrozí alkoholem (nad 1,1 promile) nebo drogami za volantem, pokud dosáhnete osmi bodů nebo neposkytnete pomoc při nehodě.

Co rozlišovat, embargo nebo zákaz řízení

Pokud máte zákaz řízení (jeden měsíc až tři měsíce), budete muset také odevzdat řidičský průkaz, ale po uplynutí lhůty jej automaticky získáte zpět.

Pokud nastane doba "embarga", váš řidičský průkaz bude odebrán. Pak máte například zákaz řízení po dobu 6 měsíců. Období embarga se může pohybovat od šesti měsíců do maximálně pěti let, ve výjimečných případech doživotně. Musíte také znovu požádat o navrácení řidičského průkazu. Nebude Vám automaticky vrácen zpět.

Lze období embarga zkrátit?

Ano, to je možné, pokud však přesvědčíte soud, že se můžete znovu zodpovědně účastnit silničního provozu. Můžete to prokázat například absolvováním školení. Advokát v oblasti dopravního práva, který vás zastupuje u soudu může soud přesvědčit po jeho absolvování. O snížení období můžete rovněž písemně požádat, ovšem z převážné většiny nebývají naši řidiči ke zvrácení rozhodnutí soudu úspěšní, pokud neprokázali, že jejich úmysl nebyl v rozporu se silničním provozem a jednal například z důvodu první pomoci, která jej přinutila k řízení vozidla. Toto téma je obecně velmi složité. Z hlediska zkrácení doby zákazu oprávnění řídit, je skutečně možné. Zkrácení doby odebrání je v rámci školení i slibu a bez opakované činnosti v rukách advokáta s úspěšností. Počítejte však s tím, že minimální distanc bude tříměsíční.