top of page
Vyhledat

Zákaz nočního vycházení ve Francii a Belgii pro řidiče v nákladní dopravě

Shodou okolností Francie i Belgie v posledních dnech vyhlásili noční zákaz vycházení. Zatímco ale ve Francii mají řidiči ze zákazu vycházení výjimku (platí pro rozumný pohyb, bez shlukování), v Belgii požadují v případě pohybu venku potvrzení o momentální činnosti v nákladní dopravě (jedná se například o pohyb řidičů, kteří přejíždějí z ubytovacích zařízení k vozidlu).

Francie

Dekretem ze dne 16. října 2020 zavedla francouzská vláda noční zákazy vycházení „couvre-feus“ s nadějí zastavit Covid-19. Tyto zákazy platí od 21:00 do 6:00 hodin pro devět provincií:

 • Ile de France

 • Aix-Marseille

 • Grenoble

 • Lille

 • Lyon

 • Montpellier

 • Rouen

 • Saint-Étienne

 • Toulouse

Zákaz vycházek se vyhlásil na dobu 6 týdnů a nedodržení zákazu vycházení bude mít za následek:

 • První sankce: pokuta ve výši 135 EUR

 • V případě opakovaného přestupku do 15 dnů pokuta ve výši 200 EUR

 • Po 3. porušení za 30 dní pokuta ve výši 3 750 EUR s možným trestem odnětí svobody až 6 měsíců

Řidič se může prokázat potvrzení pracovníka v dopravě nebo nákladním listem.

Belgie

Vyhlášení celostátního zákazu je platné od 19.10. a týká se tentokrát i řidičů v nákladní dopravě. V zásadě je možné cestovat přes Belgii bez hraničních kontrol pro řidiče MKD. Belgická policie však provádí náhodné kontroly na pozemních hranicích, aby zajistila, že s řidiči nebudou cestovat turisti. Jsou však povinni vyplnit formulář před vstupem do země. V zemi je platný zákaz nočního vycházení, a to od 00:00 do 05:00 hod.

Pokud se tedy chystáte do Belgie i jako řidič musíte

 • dodržovat nejnovější cestovní rady ohledně hygieny

 • vyplnit formulář pro vyhledání cestujících (PLF) do 48 hodin od vašeho příjezdu do Belgie

Tento formulář musí vyplnit každý, kdo cestuje do Belgie (včetně letadla nebo lodě) s výjimkou případů, kdy:

 • v Belgii budou pobývat méně než 48 hodin

 • vracejí se po pobytu, který není delší než 48 hodin v zahraničí

Formulář zde: https://1url.cz/4zfKN

Z hlediska Ministerstva dopravy, je doporučeno mít u sebe potvrzení pracovníka v dopravě. I kdybyste momentálně nebyli kontrolováni, nechejte si jej od zaměstnavatele potvrdit. V důsledku změn a momentální nestabilnosti v době „druhé vlny“, je toto na místě. V případě, že se pak budete muset přemístit, máte jistotu, že nebudete nikde omezen a ke svému vozidlu se dostanete včas.


Nezapomeňte se podívat na aktuální zákazy jízdy na www.d365.cz/zakazy-jizdy728 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Všichni jste se pravděpodobně někdy setkali se situací, že zboží, jeho množství, váha, nebo stav uvedený na CMR neodpovídá skutečnosti. Co je v takové situaci potřeba dělat? V tomto článku najdete něk

bottom of page