Vyhledat

Zákaz použití vysílaček CB v Německu - od 1.7.2020 pod pokutou

CB rádio je zařízení pro každého. Je to veřejná, bezplatná, hlasová a datová radiostanice. Je určena všem, aby si vyměňovali informace a názory za pomocí radiových vln. Hodně z nás ho ještě používá. Ale některé země začaly regulovat provoz těchto "vychytávek". Jak je posuzováno jednání řidiče při používání CB rádií v Německu? Obecně platí, že každý, kdo řídí vozidlo, je odpovědný za zajištění toho, aby posádka, zvířata, náklad, vybavení nebo stav vozidla nezhoršily jeho výhled a vnímání provozu. Řidič, musí rovněž zajistit, aby vozidlo, náklad a posádka byly v souladu s předpisy.


K použítí elektroniky platí

Každý, kdo řídí vozidlo, může tedy používat za jízdy pouze taková elektronická zařízení, která slouží nebo jsou určena ke komunikaci, informacím nebo organizaci za podmínek:

  • se zařízením nesmí být za jízdy řidičem manipulováno a drženo

  • se zařízením může řidič za jízdy komunikovat pouze funkcí hlasového ovládání a čtení

Je stanoveno, že používání zařízení smí být pouze krátkým pohledem. Dále musí být chování řidiče takové, aby se plně věnoval vozovce, silničnímu provozu a podmínkám na komunikaci.

Změny Legislativa v Německu začala omezovat používání CB rádií před třemi roky s tím, že bude zajištěno přechodné období. Tolerance provozu běžných CR rádií bez hlasového ovládání nebo gesty končí dnem 1.července 2020.  Zákon umožňuje používání zařízení včetně radiostanice CB jen za předpokladu, že nebude potřeba ovládání rukou. Při jejich ovládání a provozu řidič nesmí být nucen se dívat mimo vozovku a nesmí být omezen ve sledování provozu. Proto našim drahým CB pomocníkům děkujeme za jejich věrné a léty prověřené služby. Ale od 1.července 2020 v Německu již NE.