Vyhledat

Zákazy jízd po zrušení výjimky AT a ČR

Rakousko obnovilo zákaz jízdy nákladních vozidel od 18.5.2020


Připomínáme základní pravidla zákazů:

  • Od 18. května není platná výjimka ze zákazu jízd zavedených v důsledku Covid-19 Rakouskem. Výjimka skončila již 17. května a úřady ji neprodloužily.

  • v Rakousku se vztahuje zakáz jízdy na nákladní vozidla s přívěsy, jestliže jejich nejvyšší celková povolená hmotnost je větší než 3,5 t a na nákladní vozidla s návěsy, soupravy a samohybné průmyslové stroje s celkovou povolenou hmotností přesahující 7,5 t

  • Vozidla nesmí jezdit na rakouských silnicích v sobotu od 15:00 do 00:00 h a v neděli a ve svátky od 00:00 do 22:00


Česká republika obnovila zákaz jízdy nákladních vozidel od 18.5.2020: připomínáme základní pravidla zákazů


  • Pro vozidla nad 7,5 t a soupravy s přívěsy nad 3,5 t platí na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích první třídy zákaz jízdy v neděli a ve svátky od 13:00 do 22:00


Prázdninové zákazy jízd prozatím nezveřejňujeme, v důsledku rozhodnutí Evropské komise, která může toto na základě domluvy s členskými státy upravit.
101 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol