Vyhledat

Zákazy jízdy kamionů v Itálii

Podobně jako na jaře, i teď nastává zajímavá situace se zákazy jízdy kamionů v Itálii:


  • Dekretem ministra dopravy Itálie ze dne 26.11. bylo potvrzeno, že dočasné pozastavení platnosti zákazu jízdy v Itálii končí 29.11.

  • V tomto dekretu je ale výslovně uvedeno, že ukončení této výjimky se netýká mezinárodní kamionové dopravy, na kterou se vztahuje jiný dekret ze 13.3.2020

  • Problém je, že ten dekrét ze 13.3.2020 nic nevysvětluje, protože ten se vztahoval jen na zákazy jízdy v březnu 2020

Jak dál

  • V této chvíli je potřeba k zákazům jízdy mezinárodní kamionové dopravy v Itálii obezřetně - legislativa je nejasná, nicméně je reálná pravděpodobnost, že zákazy od 30.11. platí

  • My se situaci snažíme vyjasnit, budeme vás neprodleně informovat

Kdy jsou nejbližší svátky, resp. neděle v Itálii

  • 6.12. je neděle

  • 8.12. je v Itálii svátek

  • 13.12. je neděle

Věříme, že do 6.11. bude situace jasná.


Pokud máte nějaké bližší informace, budeme rádi za sdílení.


Zákazy jízdy hledejte na www.d365.cz/zakazy-jizdy