Vyhledat

Zákazy jízdy v Itálii a Agentura JPP

V současnosti platí standardní zákazy jízdy v Itálii, ty které platily i před Covid-19.


To je jednoduchá odpověď na vaše časté dotazy jak je to s tou Itálií, když na jiných FB portálech nebo webech vidíte informaci, že v Itálii se smí jet. Jak dobře víte, Dispečink D365 nespolupracuje s Agenturou Jedna paní povídala, pracujeme s oficiálními zdroji:


  • V Itálii platí dlouholetý zákon o zákazech jízdy, ten je platný

  • Italské Ministerstvo dopravy vydalo na jaře nařízení, které pozastavilo platnost tohoto zákona a zákazy byly dočasně zrušeny

  • Toto nařízení vypršelo ke konci června a dosud nebylo vydáno jeho prodloužení nebo nová verze. Z toho vyplývá, že zákon se zákazy platí.

  • Na Italských dálnicích v zákazových časech opravdu svítí znamení zákaz jízdy, tudíž tomu odpovídá i skutečný stav na silnicích