Vyhledat

V pondělí 12.10. platí ve Španělsku zákaz jízdy kamionů

V pondělí 12.10. platí na velké částí Španělska (mimo Katalánsko a Baskicko) omezení jízdy kamionů.

Je důležité, že tato omezení, stejně jako ostatní omezení vozidel nad 7,5 tuny, jsou obecně vyňaty ze zákazu řízení v případech:

  • Přeprava živého skotu

  • Přeprava zboží podléhajícího rychlé zkáze, rozumí se to zboží shromážděné v příloze 3 ATP, jakož i čerstvé ovoce a zelenina, ve vozidlech, která splňují definice a normy přílohy 1 ATP. V každém případě zboží podléhající rychlé zkáze musí představovat alespoň polovinu kapacity užitečného zatížení vozidla nebo zabírat polovinu objemu užitečného zatížení vozidla

  • Vozidla Státní poštovní a telegrafní společnosti určená k přepravě poštovních zásilek (od pondělí do pátku)

  • Během zimní údržbě silnic řádnou a stanovenou údržbu silnic

  • Silniční asistenční služby - odtahové služby

Pokud se jedná o vozidla, která přepravují speciální a nebezpečné zboží, pravidla se pro ně nikterak nemění. V případě jízdy v době omezení jízdy vyžadují výjimky pro ně stanovené.


Související články

Zákazy ve Španělsku

Zákazy ve zbytku Španělska 18. - 19.7.

Španělská policie rozbila organizovaný gang vykradačů kamionů

Španělští kontroloři, budou mít krom pokut nové pomocníky k usměrnění rychlých řidičů

Kontroloři ve Španělsku a fámy o maskovaných vozidlech číhajících na řidiče