Vyhledat

Změny v zákazech jízd 7. - 11. června 2020 (aktualizace 6.6.2020, 12 hod)

V důsledku vznikajícího tlaku a množství kamionů na odpočívadlech a odstavných parkovištích pro kamiony v době zákazů jízd, Slovensko vyhlásilo výjimku a zákaz jízdy zrušilo. Dne 7.6.2020 je tedy povolená jízda vozidel na Slovensku.


Přinášíme informace, které jsou aktualizované k 6.červnu 2020 k 12 hod.


7.6. Neděle

ČR - NESMÍ se jezdit od 13:00 do 22:00

FR - NESMÍ se jezdit do 22:00

PL - smí se jezdit

SK - smí se jezdit

IT - smí se jezdit

HU - smí se jezdit

AT - NESMÍ se jezdit do 22:00

DE (Sasko, Berlín) - NESMÍ se jezdit do 22:00

DE (ostatní spolkové země) - smí se jezdit

10.6. Středa

ČR - smí se jezdit

FR - smí se jezdit

PL - NESMÍ se jezdit od 18:00 do 22:00 

SK - smí se jezdit

IT  - smí se jezdit

HU- smí se jezdit

AT - smí se jezdit

DE - smí se jezdit

11.6. Čtvrtek (svátek)

ČR - smí se jezdit

FR - smí se jezdit

PL - NESMÍ se jezdit od 8:00 do 22:00

SK - smí se jezdit

IT - smí se jezdit

HU - smí se jezdit

AT - NESMÍ se jezdit do 22:00

DE - smí se jezdit