Vyhledat

Zrušení zákazů jízdy a výjimky v době odpočinku - přehledně

Rakousko

 • pozastavení víkendových zákazů provozu pro vozidla vyšší než 7,5 tuny , do 19.4.2020

 • Dočasné a omezené uvolnění vymáhání doby řízení a odpočinku řidičů vozidel přepravujících zboží , do 14.4.2020


Belgie

 • podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 561/2006 , do 12.4.2020

 • prodloužila dočasné a omezené uvolnění vymáhání doby řízení a odpočinku řidičů zapojených do dodavatelského řetězce v souvislosti se základním zbožím a léky podle čl. 8 odst. 8 nařízení (ES) č. 561/2006 , do 25.4.2020

 • pozastavení zákazu řidičů trávit svůj obvyklý týdenní odpočinek v kabině vozidla (45h)


Česká Republika

 • Zrušení nedělního zákazu pro nákladní automobily (13:00–22: 00), zatím do do 14.4.2020


Francie

 • podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 561/2006 , do 19.4.2020

 • Dočasné a omezené uvolnění vymáhání doby řízení a odpočinku řidičů


Německo

 • podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 561/2006 , do 17.4.2020

 • Dočasné a omezené uvolnění vymáhání doby řízení a odpočinku řidičů


Nizozemsko

 • podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 561/2006 , do 7.4.2020

 • dočasné a omezené uvolnění vymáhání doby řízení a odpočinku řidičů vozidel přepravujících základní zboží


Polsko

 • podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 561/2006 , do 16.4.2020

 • omezené uvolnění vymáhání doby řízení a odpočinku řidičů zapojených do mezinárodní nákladní a osobní dopravy

Španělsko

 • podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 561/2006 , do 12.4.2020

 • Dočasné a omezené uvolnění vymáhání doby řízení a odpočinku řidičů


29 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol