Hlavní pasáže novelizace Nařízení (ES) č. 561/2006 a srovnání s původním zněním K právnímu stavu po novelizaci Nařízením (EU) 2020/1054

Klíčové pasáže novelizace N561 srpen 2020

290,00 KčCena